ks. dr Marek Paszkowski

Adwokat kościelny

Specjalista z zakresu kościelnego prawa karnego, adwokat kościelny w sprawach karnych prowadzonych wobec duchownych.
Doświadczenie

Specjalista z zakresu kościelnego prawa administracyjnego – adwokat w sprawach dotyczących usuwania proboszczów. Specjalista prawa małżeńskiego, zwłaszcza procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Zdobytą wiedzę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II wykorzystuje w ponad 30-letniej pracy w sądownictwie kościelnym. Udziela porad prawnych z zakresu prawa kościelnego.

Doradca w zakresie pozyskiwania środków finansowych na ochronę zabytków sakralnych. Doktor nauk prawnych w zakresie prawa wyznaniowego. Członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, członek Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego oraz członek Rady Naukowej Instytutu Prawa Ochrony Danych.

Nasz zespół
dr hab. Justyna Krzywkowska

dr hab. Justyna Krzywkowska

Adwokat kościelny, Adwokat

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
dr Agata Opalska-Kasprzak

dr Agata Opalska-Kasprzak

Radca Prawny

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
dr Maciej Andrzejewski

dr Maciej Andrzejewski

Prawnik

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ