dr hab. Justyna Krzywkowska

Adwokat kościelny, Adwokat

Prawnik, kanonista, wykładowca akademicki. Specjalista z zakresu prawa rodzinnego, oświatowego, kanonicznego i wyznaniowego.
Doświadczenie

Wpisana na listę adwokatów (Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie). W ramach świadczonych usług oferuje pomoc na etapie przedsądowym (m.in. porady prawne), jak i sądowym. Studia prawnicze ukończyła w 2002 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2021 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego w Instytucie Nauk Prawnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Członek Zarządu Fundacji Dobra Rodzina. Członek Zarządu Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Od 2006 r. nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Obecnie prowadzi zajęcia dydaktyczne i badania naukowe w Filii Uniwersytetu w Ełku. Autorka ponad 100 tekstów naukowych. Uczestniczka wielu konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych (Włochy, Słowacja, Czechy, Ukraina). Członek Zarządu (skarbnik) Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

Studia kanonistyczne ukończyła w 2003 r. na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doktor nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. Członek Korpusu Adwokatów Kościelnych. Wpisana na listę adwokatów Sądu Biskupiego Diecezji Ełckiej. Posiada bogate doświadczenie jako adwokat w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, w tym prowadzonych na stopniu apelacyjnym. Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, wiceprzewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Prawa Ochrony Danych.

Na mocy postanowienia Prezydenta RP w 2016 r. odznaczona Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę, zaś w 2020 r. za zasługi w działalności na rzecz ochrony małżeństwa i rodziny w prawie polskim i kanonicznym otrzymała Brązowy Krzyż Zasługi. W 2023 r. uhonorowana listem gratulacyjnym Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasz zespół
dr Agata Opalska-Kasprzak

dr Agata Opalska-Kasprzak

Radca Prawny

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
ks. dr Marek Paszkowski

ks. dr Marek Paszkowski

Adwokat kościelny

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
dr Maciej Andrzejewski

dr Maciej Andrzejewski

Prawnik

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ