dr Maciej Andrzejewski

Prawnik

Prawnik, Ekspert Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
Doświadczenie

Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne ze specjalnością postępowania karne uzyskał również na tym Wydziale. Stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie prawo kanoniczne uzyskał na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

Doświadczenie zawodowe zdobył podczas aplikacji adwokackiej ukończonej w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Był przewodniczącym Komisji Prawnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Kierownik i wykonawca w krajowych i międzynarodowych grantach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prelegent krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, autor ponad 50 publikacji naukowych z zakresu prawa i prawa kanonicznego.

Adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu w Siedlcach oraz na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Nasz zespół
dr hab. Justyna Krzywkowska

dr hab. Justyna Krzywkowska

Adwokat kościelny, Adwokat

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
dr Agata Opalska-Kasprzak

dr Agata Opalska-Kasprzak

Radca Prawny

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
ks. dr Marek Paszkowski

ks. dr Marek Paszkowski

Adwokat kościelny

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ