Prawo wyznaniowe

Oferta Kancelarii Prawnej Ad Rem

Oferujemy pomoc
  • prowadzenie spraw karnych z zakresu przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania
  • doradztwo prawne dla instytucji kościelnych, np. diecezji, parafii, instytutów życia konsekrowanego
  • prowadzenie spraw z zakresu naruszenia dóbr osobistych katolików
  • sprawy związane z ochroną zabytków kościelnych
  • zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli religii