Prawo kanoniczne

Oferta Kancelarii Prawnej Ad Rem

Oferujemy pomoc
 • konsultacje przedprocesowe
 • reprezentowanie stron w procesie o nieważność małżeństwa kościelnego lub  separację
 • sporządzanie skarg, wniosków, apelacji w sprawach kanonicznych
 • konsultacje prawne na każdym etapie procesu kościelnego
 • pomoc prawna w zakresie procedury domniemanej śmierci współmałżonka
 • zdjęcie klauzuli zakazującej zawarcia małżeństwa
 • pomoc prawna w zakresie uzyskania dyspensy super rato
 • konsultacje w zakresie odmowy udzielenia sakramentów i sakramentaliów, np. chrztu, pogrzebu
 • reprezentowanie stron i pomoc prawna w zakresie kościelnego prawa karnego
 • pomoc prawna w zakresie kościelnego prawa administracyjnego
 • konsultacje w zakresie procedur pozyskiwania środków finansowych na zabytki sakralne