Prawo cywilne

Oferta Kancelarii Prawnej Ad Rem

Oferujemy pomoc
 • reprezentowanie stron przed sądami powszechnymi oraz organami administracji we wszystkich instancjach
 • sporządzanie opinii prawnych
 • opiniowanie i przygotowywanie umów cywilnych
 • sporządzanie pism przedsądowych
 • sporządzanie projektów pism procesowych
 • sprawy o zapłatę
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • ochrona własności
 • sprawy o zasiedzenie
 • sprawy spadkowe
 • reprezentacja w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, w tym także przygotowywanie wniosków o zabezpieczenie powództwa i o nadanie klauzuli wykonalności