Prawo karne

Oferta Kancelarii Prawnej Ad Rem

Oferujemy pomoc
  • pomoc prawna osobom pokrzywdzonym przestępstwami
  • reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym oraz przed Sądem we wszystkich instancjach
  • obrona w sprawach o przestępstwa i wykroczenia
  • sporządzanie prywatnych oraz subsydiarnych aktów oskarżenia
  • obrona skazanych w postępowaniu wykonawczym (odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności, przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności, dozór elektroniczny, rozłożenie grzywny na raty)