Prawo pracy

Oferta Kancelarii Prawnej Ad Rem

Oferujemy pomoc
  • sporządzanie umów o pracę
  • sporządzanie oraz opiniowanie wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy
  • spory o ustalenie istnienia stosunku pracy
  • spory o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, o przywrócenie do pracy i odszkodowanie
  • spory o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu mobbingu