Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu posiadanych danych osobowych RODO

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Kancelaria Prawna Ad Rem
ul. Warszawska 1, lok. 46
06-500 Mława

§ 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie w celu wykonania czynności niezbędnych do zawarcia umowy oraz jej realizacji i wykonywania ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa.

§ 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

§ 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

  • podmiotom wspomagającym Administratora w realizacji obowiązków ustawowych,
  • podmiotom wspomagającym Administratora w realizacji obowiązków wynikających z zawartych umów.

§ 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

§ 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, jak również po jej zakończeniu w celu wykonania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku powstania roszczeń przez okres niezbędny dla skutecznego zakończenia czynności.

§ 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

§ 7. Ma Pani/pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

§ 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, a przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

§ 9. Administrator przestrzega zasady gromadzenia i przetwarzania wyłącznie takich danych, które są niezbędne do realizacji usług.

§ 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 11. Ma Pani/Pan wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2 w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych i innych praw przyznanych na mocy RODO.