Małżeństwo konkordatowe jako wyraz urzeczywistniania konstytucyjnej zasady wolności sumienia i religii.